RwR 10/12 to 23/12

Couple of weeks overseas.

SoTWs: Replica (Harumodoki Piano) – Keigo Hoashi / You Know Better Than I – Joseph, King of Dreams

Go on…

Advertisements